www.kindentaal.nl

Website over taalontwikkeling bij baby’s, peuters en kleuters

www.meertalig.nl

Een (inter)actief centrum voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft.

www.prelogopedie.nl

Informatie voor vroege mondmotorische en spraak/taalontwikkeling.

www.hoormij.nl

Informatie en contactmogelijkheden over slechthorendheid, diverse hoorimplantaten zoals een cochleair implantaat (CI) en taalontwikkelingsstoornissen (TOS)

www.nvlf.nl

Beroepsvereniging van logopedisten met publieksinformatie over taal, spraak, stem, gehoor of slikken.

www.logopedist-info.nl

Zoekt u een logopedist? Alle aangesloten logopediepraktijken kunt u hier per regio vinden

www.taalexpert.nl

Geeft vanuit de logopedie informatie en terminologie m.b.t. de spraak/taalontwikkeling.

www.taalspraak.nl

Biedt ouders van kinderen met taalspraakmoeilijkheden een overzicht van alle organisaties en instellingen die zich met deze problematiek bezig houden.

www.kletsniet.nl

Informatie over spraak/taalproblematiek en uitwisseling van ervaringen voor en door ouders

www.spraaksaam.com

Een site door en voor jongeren met een TOS.

www.gebarencentrum.nl

Voor informatie en gebarenmateriaal.

www.nvvs.nl

Nederlandse vereniging voor slechthorenden (binnenkort met NVVS en SH-jong: Stichting Hoormij).

www.hoorwijzer.nl

Voor informatie over hoortests, specialisten, hulpmiddelen, vergoedingen en uitwisseling van ervaringen.

www.fenac.nl

FENAC is de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra.

www.syndroom.info

Website waar u informatie vindt over alle mogelijke syndromen.

www.downsyndroom.nl

Nederlandse kennispunt, wil zo veel mogelijk informatie geven over het Downsyndroom

www.parkinsonnet.nl

ParkinsonNet: zorgverleners gespecialiseerd in parkinson!

www.parkinson-vereniging.nl

De Parkinson Vereniging is meer dan alleen een patiëntenvereniging

www.hersenletsel.nl

U vindt hier informatie als getroffene of naaste van een getroffene met hersenletsel, waaronder bijvoorbeeld afasie of dysartrie.

www.simea.nl

Informatie vanuit de samenwerkende besturen van de instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen over onderwerpen met betrekking tot cluster 2 onderwijs, bij voorbeeld voor leerkrachten in de onderbouw van het basisonderwijs: http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toolkit/handreikingen/vragenlijst-incl.-handleiding-signalering-taal-en-of-spraakproblemen-versie-december-2013.pdf

www.burgemeesterdewilde-school.nl

Cluster 2 onderwijs, aanmeldpunt Schagen, onderdeel van Viertaal, instelling voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen,

www.logopedist-info.nl

Meer informatie over afasie

www.afasiecentrum.nl www.afasie.nl www.hersenletsel.net