Welkom op de website van de praktijk voor logopedie van Jolanda de Wit

Op deze site vindt u informatie over wat logopedie in het algemeen en deze praktijk voor u en/of voor uw kind zou kunnen betekenen.

texballonnen met uitspraken over de behandeling

Dit zijn voorbeelden van hulpvragen, waarmee ouders van jonge kinderen naar de logopediepraktijk komen. Aan de hand hiervan formuleren we doelen, (onder)zoeken we de vaardigheden en voorwaarden die hiervoor nodig zijn en stellen we het plan van aanpak op.

Twijfelt u aan de spraaktaalontwikkeling van uw peuter/kleuter? Doe de SNELtest hier.

De behandeling is gebaseerd op de ‘Hanenprincipes’, waarbij speelse en functionele werkvormen gebruikt worden. Er wordt nauw samengewerkt met ouders. Ouders zijn het allerbelangrijkst als het gaat om het ondersteunen van de communicatieontwikkeling van een jong kind.

Jongeren komen naar de praktijk om hun uitspraak en/of slikpatroon te verbeteren.

Volwassenen komen met luister-, spraak- en/of taalproblemen na hersenletsel of door slechthorendheid naar de praktijk voor verbetering of ondersteuning van de communicatie of van het eten & drinken.

Logopedie aan huis behoort tot de mogelijkheden, alsmede groepsvoorlichting over logopedische onderwerpen.