Vergoeding

Voor 2018 is met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten

Wel met de onderstaande zorgverzekeraars:

De behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Eventueel eigen risico wordt door uw zorgverzekraar met u verrekend.Voor kinderen geldt GEEN eigen bijdrage.

Staat uw verzekering hier niet bij?

De praktijk heeft geen overeenkomst met uw zorgverzekeraar afgesloten. Dit betekent dat de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van uw polis. U kunt dit het beste navragen bij uw zorgverzekeraar. De factuur van de behandelingen worden naar u gestuurd. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd voldoen van de facturen en het eventueel indienen van de facturen bij uw zorgverzekeraar.

Naturapolis/Restitutiepolis

Bij een naturapolis moet de verzekerde de zorg die hij nodig heeft afnemen van een zorgverlener die door zijn zorgverzekeraar is gecontracteerd, om voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen. Indien u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, moet u een deel van het tarief zelf betalen. Bij een restitutiepolis kunt u als verzekerde in principe naar alle zorgverleners gaan. De verzekeraar vergoedt aan de verzekerde de door hem gemaakte zorgkosten. Dit betekent in veel gevallen een hogere of gehele vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg.

Klik hier voor een overzicht van de tarieven voor 2018.