Tarieven 2020

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten, dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeenkomen in rekening. De kosten van de behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekerara gedeclareerd.

Onderstaande prijzen gelden voor de behandelingen indien er geen overeenkomst is afgesloten met uw zorgverzekeraar of als het een dienst betreft die niet vergoed wordt, zoals de deelname aan overleg met derden of verslaggeving aan derden.

Type Tarief
Anamnese en onderzoek na onderzoek € 85,00
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 85,00
Eenmalig logopedisch onderzoek € 85,00
Individuele zitting logopedie € 42,50
Telefonische zitting (maximaal 15 minuten)* € 21,00
Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling € 24,00
Overleg met derden per half uur (exclusief uittoeslag) € 42,00
Verslaggeving aan derden (per half uur) € 42,50
Instructie/overleg ouders/familie van de cliënt € 42,50
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak** € 34,50

* wordt door sommige zorgverzekeraars deels vergoed

** wordt door de zorgverzekeraars niet vergoed

Voor meer informatie over de vergoeding van de behandelingen kijkt u hier.

Afmelden

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren telefonisch of per email te worden geannuleerd. Bij te late afmelding wordt de besproken tijd bij u in rekening gebracht. Graag uw begrip hiervoor. De verzuimrekening kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Overige kosten

Overleg met derden

Wanneer uw kind een onderwijsarrangement vanuit cluster 2 heeft, participeert de behandelend logopedist één of meer keer per jaar in een groot overleg op school. De deelname aan dit overleg wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. De rekening voor de deelname wordt naar de budgethouder van het onderwijsarrangement cluster-2 gestuurd.

Verslaggeving

Er wordt jaarlijks een tussentijdse of eindrapportage van de behandeling en de resultaten naar de verwijzer -veelal de huisarts- gestuurd. Op verzoek kan er ook een uitgebreider verslag geschreven worden, bijvoorbeeld ten behoeve van een (her)aanvraag arrangement cluster-2. De rekening voor een dergelijk uitgebreid verslag wordt gestuurd naar de aanvrager.