Logopedist

Mijn naam is Jolanda de Wit.

In 1983 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Opleiding Logopedie Amsterdam. Na mijn afstuderen heb ik als logopedist telkens twee werkplekken gecombineerd. Aanvankelijk een audiologisch centrum en en een revalidatiecentrum, en vervolgens de logopediepraktijk in Heiloo met speciaal onderwijs voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen (cluster 2).

Ik ben gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van (veelal jonge) kinderen met complexe spraak- en taalproblemen.

Daarnaast geef ik trainingen spraakverstaan en spraakafzien (liplezen) individueel of in een groep en geef ik logopedische therapie aan volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel, zoals afasie of dysartrie.

Bij alle behandelingen wordt nauw samengewerkt met de omgeving van de cliënt en kan zo nodig ondersteunende communicatie, zoals gebaren (NmG) en pictogrammen, ingezet worden.

Naast het verrichten van behandelwerkzaamheden richt ik mij op het mede-realiseren van materialen, die kinderen en hun omgeving ondersteunen in het op een leuke manier leren van spraak en taal. Zo heb ik geparticipeerd in de Stichting Maak Een Leuk Gebaar, die het gebarenboek voor kinderen deel 1 heeft gerealiseerd en heb ik in samenwerking met het Nederlands Gebarencentrum en Alex Stuifbergen het boek liedjes zien zingen en gebaren tot stand gebracht. Met regelmaat verschijnen er artikelen van mijn hand in het blad HOORMIJ (voorheen FOSS) en vindt u onder het tabblad ‘downloads’ op deze site bekende kinderliedjes en versjes gevisualiseerd met picto’s van Communicate in Print.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici. Tevens ben ik Hanen®-gecertificeerd.