Logopedie

Wat is logopedie?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Er vindt steeds meer wetenschappelijk onderzoek plaats naar de effecten van logopedie. Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg of paramedische zorg.

Wat kan logopedie voor u betekenen? Kijk op deze pagina voor meer informatie.

De Signaleringscursus voor leerkrachten

De Signaleringscursus voor leerkrachten “Signalering van logopedische problemen door leerkrachten van groep 1/2/3, remedial teachers, intern begeleiders en schoolteams” Logopedie in een notendop.

De cursus biedt de mogelijkheid om logopedische problemen te signaleren en vervolgens voor te dragen voor een logopedische screening. De scholing heeft het karakter van een “workshop” waarbij enige voorbereiding en actieve deelname van de leerkrachten wordt verwacht. De scholing bestaat uit twee bijeenkomsten van ieder drie uur. Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van videomateriaal om de logopedische problematiek te leren herkennen. Er zal gebruik gemaakt worden van de reeds aanwezige ervaring en kennis van de leerkrachten. Tussen de eerste bijeenkomst en de tweede bijeenkomst zitten maximaal vier weken. In de tussenliggende periode kunnen de cursisten de vaardigheden die zij hebben geleerd, toepassen in de praktijk. Tijdens de cursus wordt naast kennisoverdracht vooral aandacht besteed aan het oefenen van praktische vaardigheden en de transfer naar de schoolsituatie.

Doelstelling

De leerkracht kan op een zo betrouwbaar mogelijke wijze symptomen in de spraak- en taalontwikkeling die mogelijk duiden op een logopedische problematiek bij kinderen in de leeftijd van 4 – 5 jaar signaleren en kent de procedure om van signalering tot screening/behandeling door de logopedist over te gaan.

Duur

2 scholingsmomenten van elk 3 uur. SBU: 9 uur (2 scholingsmomenten van elke 3 uur en 3 uur zelfstudie)

Studiebelasting

De scholing heeft het karakter van een “workshop” waarbij enige voorbereiding van de leerkrachten wordt verwacht. In de tussenliggende periode kunnen de cursisten de vaardigheden die zij hebben geleerd, toepassen in de praktijk.

Certificaat

Ja

Vooropleiding

Voor deze cursus is geen speciale voorkennis vereist.

Meer informatie

Kijk op Bontekoe Academie voor meer informatie over de cursus, de kosten en de trainers, waaronder Jolanda de Wit