De logopedist van deze praktijk –Jolanda de Wit– heeft ruime ervaring met het logopedisch werk, is van relevante patiëntenverenigingen lid, volgt met veel interesse vakliteratuur en na- en bijscholing en participeert altijd in twee kwaliteitskringen om kennis en kunde uit te breiden.

logo kwaliteitsregister paramedici

Zij is geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 89900478891. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

De continuïteit van de logopedische zorg is gewaarborgd in goed overleg met Lydia Zwart, logopedist in Limmen en door deelname van de praktijk aan een samenwerkingsverband van de Kwaliteitskring Logopedie Alkmaar en Omgeving. Indien nodig nemen de logopedisten die hieraan deelnemen voor elkaar waar, zie www.logopedistnodig.nl De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). In dit document wordt beknopt weergegeven met welke aspecten een logopedist rekening dient te houden uit hoofde van wetgeving.